مرجع تحقیقات طب سنتی و مکمل ( گوگل طب )
عناوین

کاربرد اکسیژن فعال در گل و گیاه و حیوانات خانگی

 

ضد عفونی و انگل زدایی حیوانات و پرندگان خانگی

ضدعفونی حیوانات خانگی

در جهت از بین بردن کامل تخم انگل ، باکتریها ، قارچهای حیوانات خانگی ، جلوگیر از رشد کنه های حیوانی ، حذف بوهای نا مطبوع وجلوگیری از عفونت کردن  زخم حیوانات، پرندگان  و شادابی ونشاط حیوانات می توانید از اکسیژن فعال بهره ببرید  و نتیجه شگرف آن را ببینید.

نگهداری از گل و گیاه آپارتمانی

 کاربرد اکسیژن فعال در گیاه

اکسیژن فعال در پروش گل وگیاه  نقش بسزایی دارد  از جمله حذف آلودگیهای میکروبی و قارچی در خاک ، عملکرد عالی درگندزدایی خاک ، تاثیر فوقالعاده در طراوت و افزایش رشد ، حذف آلودگی های سطح برگ گیاهان و بهبود تغذیه از طریق منافذ سطح برگ

درباره نویسنده

    مطالب مرتبط