مرجع تحقیقات طب سنتی و مکمل ( گوگل طب )

تحقیقات حجامت
  تحقیقات جدید حجامت در آلمان   ما از بعد علمی طی سالهای اخیر و بدنبال تجدید حیات حجامت به عنوان یک شیوه درمانی ، پزشکان و متخصصان متعددی درمورد آن تحقیق و اظهار نظرکرده...
بیشتر بخوانید