بیماریهایی که با ازن تراپی معالجه میگردد
بیماریهایی که با ازن تراپی (اکسیژن فعال) معالجه میگردد این مطالب فقط جنبهء اطلاع رسانی دارد، هیچ یک از اینها را نباید به عنوان یک توصیهء پزشکی تلقی کرد. ما فقط یک منبع اط...
بیشتر بخوانید

اقدامات لازم در صورت مواجه با ویروس ایدز
اقدامات لازم در صورت مواجه با ویروس ایدز اگر به هر دلیلی با ویروس ایدز مواجه شدید چه اقداماتی را باید انجام داد؟ در واقع آگاهی از این موضوع امری حیاتی و…. اگر به هر...
بیشتر بخوانید

کاربرد اکسیژن فعال در ضدعفونی حمام و آشپزخانه و سطوح مختلف
کاربرد اکسیژن فعال در ضدعفونی حمام و آشپزخانه و سطوح مختلف   در ارزشیابی های انجام شده در دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا مشخص شده است که آب حاوی اکسیژن فعال  برای تمیز کردن...
بیشتر بخوانید